OPEN SE­SA­ME ...

Gourmet - - VÄRLDEN - Av: SO­FIE ZET­TER­GREN, NEW YORK

Ett li­tet frö gror här med sam­ma has­tig­het och för­tjus­ning som en gång man­delsmö­ret och cashewmjöl­ken gjor­de. Det är se­sam­frö­ets tid i New York. På Chel­sea Market har se­sa­ment­re­pre­nö­rer­na Se­ad + Mill öpp­nat egen disk med be­ro­en­de­fram­kal­lan­de hal­va­tår­tor med smak av pi­stasch, vit cho­klad/hal­lon, ci­tron, ko­kos etc. Hal­va, den per­sis­ka kon­fek­ty­ren gjord på ta­hi­ni (se­sam­pas­ta) och soc­ker, köps i tårt­bi­tar på gram inlin­dat i smör­pap­per, och kön ring­lar lång. Se­ad + Mill säljs se­dan ny­li­gen ock­så på Who­le Foods, och i dis­ken ser­ve­ras även glass på ta­hi­ni och get­mjölk. På Broo­klyn­ha­ket Co­let­te har dres­sing­ar bytts ut mot ta­hi­ni, vil­ket ger sal­la­den med avo­ka­do, lax och qui­noa en nö­tig smak som är helt rätt i ti­den. Även kon­fek­ty­rer har fått upp ögo­nen för se­sam­frö­et här; de trend­käns­li­ga cho­klad­ma­kar­na Raa­ka Choco­la­te i Broo­klyn har bytt ut jord­nö­ten och man­deln mot se­sam­frön i si­na tryff­lar, och det nystartade Broo­klyn­fö­re­ta­get Broo­klyn Se­sa­me har stän­digt slut­sålt på sin hal­va spre­ad och go­da ta­hi­ni. Det fi­na med se­sam­frö­ets fram­marsch är att det en­ligt 2017 års trendreg­ler är glu­ten­fritt, och dess­utom kan de fles­ta nö­tal­ler­gi­ker äta se­sam­frön. Tills nå­gon i Sve­ri­ge bör­jar im­por­te­ra smak­sat­ta hal­va­tår­tor packar vi väs­kan till bräd­den med Se­ad + Mills i al­la dess sma­ker, i syn­ner­het vit cho­klad/hal­lon.

Se­ad + Mill.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.