HUM­MER­DUMP­LINGS MED TO­MAT, KRONDILL OCH PICK­LA­DE AL­GER

Gourmet - - DANIEL MÜLLERN -

Dump­lings ser­ve­ra­de med läc­ker het bul­jong med smak av to­mat och ing­e­fä­ra, och myc­ket uma­mi från svamp och al­ger. Om du in­te hit­tar färsk havs­sal­lat (finns of­tast hos fisk­hand­la­re el­ler i sa­lu­hall) kan du le­ta ef­ter tor­ka­de al­ger på hyl­lan för asi­a­tis­ka va­ror i livs­me­dels­bu­ti­ken.

6 por­tio­ner TO­MAT­VAT­TEN: 1 kg blan­da­de mog­na to­ma­ter PICK­LA­DE AL­GER: 40 g färsk havs­sal­lat 1 ½ dl vat­ten ½ dl strö­soc­ker ¼ dl ät­tik­sprit, 12 % KRONDILL­SOL­JA: 2 dl ne­u­tral raps­ol­ja 20 g dill­kro­nor 20 g spe­nat­blad 1 krm salt TO­MAT­DASHI: ¼ fänkål 1 sal­lads­lök 4 dl ljus kyck­ling­bul­jong 10 g kom­bu­alg 1 tsk ri­ven färsk ing­e­fä­ra 50 g färs­ka cham­pin­jo­ner 30 g färsk eno­ki­s­vamp 3 dl to­mat­vat­ten, se se­pa­rat re­cept 2 msk ris­vä­ger 2 msk mi­rin (mat­lag­nings­sa­ke) 2 msk asi­a­tisk fisk­sås 2 msk ljus ja­pansk so­ja HUM­MER­DUMP­LINGS: 200 g kokt hum­merkött 10 g ploc­kad dra­gon ½ ba­nan­scha­lot­ten­lök 100 g färskost 2 tsk konc hum­mer­fond 50 g ri­ven par­me­san ½ tsk salt ½ krm svart­pep­par 12 won­tonark 1 ägg till pens­ling TILL SER­VE­RING: 300 g små blan­da­de to­ma­ter DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: kann­mix­er hus­hålls­ter­mo­me­ter kaffe­fil­ter sil­duk ut­stic­ka­re, 6 cm

1 To­mat­vat­ten: Mixa to­ma­ter­na i kann­mix­er ca 5 min. Häll ner i en sil­duk och lägg en tyngd ovan­på, till ex­em­pel bun­ke med vat­ten. Låt si­la över nat­ten.

2 Pick­la­de al­ger: Häll vat­ten, soc­ker och ät­tik­sprit i en ka­strull. Ko­ka upp, sänk vär­men och sjud tills sock­ret lösts upp. Låt sval­na och kyl la­gen. Skölj havs­sal­la­ten no­ga i kallt vat­ten. Lägg den i la­gen, ställ kallt och låt al­ger­na dra 24 tim­mar.

3 Krondill­sol­ja: Mixa ol­jan med dill­kro­nor, spe­nat och salt. Häll över i en ­ka­strull och het­ta upp till 60°. Si­la ol­jan ge­nom kaffe­fil­ter ca 1 tim­me.

4 To­mat­dashi: An­sa fänkål och sal­lads­lök och skär dem i mind­re bi­tar. Ko­ka upp kyck­ling­bul­jong­en och ta se­dan av gry­tan från vär­men.

5 Lägg i fänkål, sal­lads­lök, kom­bu, ing­e­fä­ra och eno­ki. Av­slu­ta med att kros­sa cham­pin­jo­ner­na med hän­der­na och lägg i dem. Låt bul­jong­en dra 30−45 min. Si­la se­dan bul­jong­en. Häll i to­mat­vatt­net och kryd­da med vi­nä­ger, mi­rin, fisk­sås och so­ja.

6 Hum­mer­dump­lings: Hac­ka hum­merkött och dra­gon fint. Ska­la och fin­hac­ka lö­ken. Blan­da sam­man hum­mer, dra­gon och lök och rör ner i färskos­ten. Till­sätt hum­mer­fond och par­me­san och rör till en smet. Kryd­da med salt och pep­par.

7 Lägg ut hälf­ten av won­tonar­ken och för­de­la sme­ten på dem. Pens­la kan­ter­na med ägg. Täck med res­ten av ar­ken, kläm till kan­ter­na och stan­sa ut dump­lings med ut­stic­ka­ren.

8 Ska­la och de­la de små to­ma­ter­na till ser­ve­ring. Ånga dump­lings ca 2 min fö­re ser­ve­ring. Het­ta upp bul­jong­en.

9 Ser­ve­ring: För­de­la to­ma­ter­na i bott­nen på sex ser­ve­rings­skå­lar. Lägg på pick­la­de al­ger och dump­lings. Ske­da över krondill­sol­jan och ser­ve­ra ge­nast med den he­ta bul­jong­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.