CRÈME BRÛLÉE- CRO­IS­SANT

Gourmet - - SARA AASUM HULTBERG -

En cro­is­sant fylld med len va­niljkräm och top­pad med soc­ker­ka­ra­mell, det är verk­li­gen som en dröm. Här får du re­cept på hur du själv ba­kar cro­is­san­ter, men visst kan du fus­ka och ba­ra fyl­la fär­dig­köp­ta bak­verk.

CRO­IS­SANT, 18 st

40 g jäst 4 dl vat­ten 13 dl ve­te­mjöl ⅔ dl strö­soc­ker 2 tsk salt 40 g smör

TILL UTKAVLING:

500 g osal­tat smör

TILL PENSLING:

1 ägg

TILL SER­VE­RING:

va­niljkräm, se se­pa­rat re­cept 2 dl strö­soc­ker

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

hus­hållsas­si­stent med deg­krok plast­fo­lie bak­plåts­pap­per sprit­spå­se med tyll

1 Smu­la ner jäs­ten i bun­ken till hus­hållsas­si­sten­ten. Häll på li­te av vatt­net och lös upp jäs­ten i det. Häll på res­ten av vatt­net och till­sätt mjöl, soc­ker, salt och smör. Be­ar­be­ta de­gen med kro­ken ca 7 min på me­del­has­tig­het, tills den gått ihop till en fin deg.

2 Lyft ut de­gen på mjö­lat un­der­lag och knå­da ihop den lätt med hän­der­na. Lägg de­gen un­der plast­fo­lie och låt den vi­la i ky­len ca 45 min.

3 Kav­la ut de­gen till en 30 x 30 cm stor plat­ta, ca 1 cm tunn. Lägg de­gen i plast­fo­lie i ky­len. Ban­ka smö­ret mel­lan två bak­plåts­pap­per tills det får hal­va stor­le­ken av de­gen. Kyl smö­ret snabbt tills det får sam­ma kon­si­stens som de­gen.

4 Ta ut den kal­la de­gen och lägg det kal­la smö­ret i mit­ten. Vik över de­gen från bå­da si­dor och tryck ihop så det blir helt tätt. Kav­la ut de­gen med jäm­na tag i bå­da rikt­ning­ar till en av­lång plat­ta, 2 cm tjock.

5 Vik ett tre­slag, det vill sä­ga vik de­gen så att den totalt bil­dar tre la­ger. Kav­la en aning och lägg den se­dan i ky­len un­der plast 20 min för att vi­la.

6 Kav­la ut de­gen och vik än­nu ett tre­slag, men kav­la en rek­tang­el åt and­ra hål­let. Kav­la se­dan ut en aning, lägg i ky­len och gör om sam­ma pro­cess en tred­je och sista gång. Låt där­ef­ter de­gen vi­la i kyl 20 min igen.

7 Värm ug­nen till 190°. Ta ut de­gen och kav­la ut den till en rek­tang­el, ca ½ cm tjock. Skär den i två läng­der, skär se­dan sma­la tri­ang­lar och rul­la ihop till cro­is­san­ter. Lägg dem på plåt och låt jä­sa till dub­bel stor­lek un­der plast­fo­lie, ca 40 min.

8 Vis­pa upp äg­get till pensling. Pens­la cro­is­san­ter­na med ägg och ba­ka dem gyl­le­ne 13−14 min i mit­ten av ug­nen. Låt dem sval­na på gal­ler.

9 Ser­ve­ring: Smält sock­ret till en gyl­le­ne ka­ra­mell. Häll va­niljkrä­men i en sprit­spå­se. Fyll cro­is­san­ter­na ge­nom att sprit­sa in krä­men un­der­i­från. Ring­la ka­ra­mel­len på de fyll­da cro­is­san­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.