FRENCH TO­AST BANANA BREAD

Gourmet - - SARA AASUM HULTBERG -

French to­ast bru­kar kal­las fat­ti­ga rid­da­re på svens­ka. Här en va­ri­ant la­gad av ba­nan­bröd med ka­ra­mel­li­se­rad ba­nan och gräd­de smak­satt med va­niljkräm. Pas­sa på att gö­ra ba­nan­bröd när du har över­mog­na ba­na­ner hem­ma istäl­let för att kas­ta bort dem.

6 per­so­ner BA­NAN­BRÖD:

175 g smör 2 dl strö­soc­ker 1 dl has­sel­nöts­mjöl 2 ½ dl ve­te­mjöl 2 tsk bak­pul­ver ½ tsk salt 2−3 över­mog­na ba­na­ner 2 ägg smör till bröd­for­men has­sel­nöts­mjöl till for­men smör till stek­ning

KA­RA­MEL­LI­SE­RAD BA­NAN:

3 ba­na­ner 12 tsk strö­soc­ker

VA­NILJ­GRÄD­DE:

2 dl va­niljkräm, se se­pa­rat re­cept 3 dl lätt vis­pad gräd­de

ÄGGSMET:

6 ägg 5 dl mjölk 1 msk strö­soc­ker 1 ny­pa salt

TILL DEKORATION:

1 dl ros­ta­de hac­ka­de has­sel­nöt­ter

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

bröd­form, 2 li­ter brän­na­re

1 Ba­nan­bröd: Värm ug­nen till 180° och varm­luft. Lägg smö­ret i en ka­strull, het­ta upp och bryn det kraf­tigt. Ta av från värmen och låt det sval­na en aning.

2 Blan­da sam­man soc­ker, has­sel­nöts­mjöl, ve­te­mjöl, bak­pul­ver och salt i en bun­ke. Mo­sa sön­der ba­na­ner­na och rör ihop mo­set med äg­gen. Rör ner bland­ning­en i de tor­ra in­gre­di­en­ser­na me­dan du vis­par till en jämn smet. Till­sätt det bryn­ta smö­ret på slu­tet.

3 Smörj bröd­for­men och pud­ra den med has­sel­nöts­mjöl. Häll ner sme­ten och ställ in mitt i ug­nen. Ba­ka ka­kan 45−50 min. Känn med en stic­ka att den är klar. Om stic­kan är klib­big, ba­ka yt­ter­li­ga­re någ­ra mi­nu­ter, tills den är torr när du kän­ner på ka­kan. Ta ut och låt den kall­na helt.

4 Ka­ra­mel­li­se­rad ba­nan: De­la ba­na­ner­na på mit­ten och skär dem i ski­vor på läng­den. Strö 1 tsk soc­ker på var­je bit och ka­ra­mel­li­se­ra med en brän­na­re.

5 Va­nilj­gräd­de: Vis­pa ihop va­niljkrä- men med gräd­den till lätt kon­si­stens.

6 Äggsmet: Blan­da sam­man ägg, mjölk, soc­ker och salt. Skär ba­nan­brö­det i 1 cm tjoc­ka ski­vor. Dop­pa bröd­ski­vor­na i sme­ten och låt dem dra åt sig av väts­kan.

7 Ser­ve­ring: Stek ba­nan­bröd­ski­vor­na i smör tills de får fin yta. Lägg upp de var­ma ski­vor­na och lägg på ka­ra­mel­li­se­rad ba­nan, va­nilj­gräd­de och has­sel­nöt­ter. Ser­ve­ra ge­nast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.