ANKLEVERTARTELETT MED TRYF­FEL OCH PORTVIN

Gourmet - - LIVSHUNGRIG HALLÄNNING -

En fra­sig tar­te­lett med tryf­felsma­kan­de ank­le­ver, över­gju­ten med portvins­gla­se­ring. Lå­ter det krång­ligt? In­te alls! Bör­ja i god tid med för­be­re­del­ser­na, an­vänd kö­kets al­la hjälp­me­del och li­ta på din för­må­ga som hem­makock.

4 per­so­ner TAR­TE­LETT­DEG:

1 ¾ dl ve­te­mjöl 1 tsk salt 100 g smör, rumstem­pe­re­rat 2 sto­ra äggu­lor (34 g) 1 dl vat­ten

ANK­LE­VER: 200 g ren­sad ank­le­ver 1 ½ tsk kon­jak 2 krm salt ⅔ krm ma­len svart­pep­par 1 ¼ tsk gräd­de 1 äggu­la (12 g) ½ färsk tryf­fel (ca 25 g) PORTVINS­GLA­SE­RING:

40 g rus­sin 2 dl portvin

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

hus­hållsas­si­stent plast­fo­lie pas­ta­ma­skin ut­stic­ka­re 8 tar­te­lett­for­mar bak­gal­ler mix­erstav mix­er el­ler blen­der hus­hålls­ter­mo­me­ter

1 Tar­te­lett­deg:

Häll mjöl och salt i köks­ma­ski­nens bun­ke. Klic­ka ner smö­ret och häll ner äggu­lor­na. Häll på vatt­net och blan­da sam­man på låg has­tig­het 10 min till en paj­deg. Svep in de­gen i plast­fo­lie och låt vi­la i kyl över nat­ten.

2 Portvins­gla­se­ring:

Lägg rus­si­nen i en skål. Häll portvi­net i en ka­strull och ko­ka upp. Häll vi­net över rus­si­nen och låt stå och dra 24 tim­mar.

3

Kör de­gen i pas­ta­ma­skin på tjock­lek nr 7. Ta ut rund­lar med hjälp av ut­stic­ka­ren och lägg de­gen mel­lan två tar­te­lett­for­mar. Ställ i frys 30 min och värm un­der ti­den ug­nen till 160°. Skär se­dan bort över­flö­dig deg och ba­ka bott­nar­na i press i ug­nen 15 min. Ta ut och låt sval­na på gal­ler.

4 Ank­le­ver:

Blan­da sam­man kon­jak, salt och pep­par i en bun­ke. Lägg ner ank­le­vern och låt den ma­ri­ne­ra 1 tim­me. Ta se­dan upp den och låt den rin­na av. Mixa äggu­la och gräd­de med mix­erstav i en bun­ke i varmt vat­ten­bad.

5

Skra­pa över sme­ten i mix­ern, till­sätt ank­le­vern och mixa allt­sam­mans till en slät bland­ning. Ställ i kyl och låt bland­ning­en stel­na.

6

Lägg över hälf­ten av ank­le­ver­mous­sen på ett ark plast­fo­lie. Hyv­la över tryf­feln, täck med res­ten av ank­le­ver­mous­sen. Tvin­na ihop till ett korv­lik­nan­de pa­ket och kyl 3 tim­mar.

7 Ser­ve­ring:

Si­la bort rus­si­nen ur portvi­net, häll vi­net i en ka­strull och ko­ka till 107° gra­der. Låt sval­na till rumstem­pe­ra­tur. Lägg upp tar­te­lett­bott­nar­na i for­mar­na. Skär upp tun­na ski­vor av ank­le­vern och lägg på. Gla­se­ra med portvi­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.