PERFEKTION PÅ HYO­TEI

Gourmet - - VÄRLDEN - Av: MELIN­DA JOE, TO­KYO

Nan­zen­ji-Hyo­tei, som öpp­na­de i vå­ras in­ne i vack­ra nya om­rå­det To­kyo Mid­town Hi­biya, er­bju­der ett smak­prov av Kyo­tos flagg­skepp –tre­stjär­ni­ga Hyo­tei. Här pre­sen­te­rad i en enkla­re och mer av­slapp­nad miljö. Den frid­ful­la in­te­ri­ö­ren med bar­disk och ett tra­di­tio­nellt te-rum nä­ra in­gång­en är ele­gant in­redd med bam­bu och ta­ta­mi. De kom­man­de må­na­der­na kom­mer koc­ken Yos­hihi­ro Ta­ka­hashi att va­ra på plats. Vis­ser­li­gen pend­lar han då och då till Kyo­to, men han kom­mer att se till att allt fun­ge­rar smi­digt. ”Allt jag har sett hit­tills av To­kyo är fisk­mark­na­den Tsu­ki­ji och in­si­dan av re­stau­rang­en”, sä­ger han skämt­samt. Gäs­ter­na kan för­vän­ta sig sam­ma pre­ci­sion som de­fi­ni­e­rar kö­ket på Hyo­tei Hon­ten men med en li­ten twist som en nå­got skar­pa­re stil på dashi och mi­so (samt en sig­ni­fi­kant läg­re no­ta). Un­der ett be­sök ny­li­gen var ha­mo (havs­ål) nog­grant sku­ren och kokt till perfektion, fis­ken ser­ve­ra­des med ci­trus och en klick ume i dashi. I slu­tet av mål­ti­den åter­kom rät­ten gril­lad och ser­ve­rad på ris med syr­lig myo­ga (en ing­e­färs­lik­nan­de växt). Hyo­te­is sig­na­tur­rätt, det lätt­kok­ta äg­get, var li­ka god som van­ligt, pre­sen­te­rad på en tall­rik med sushi på havs­ru­da, fisk­ter­rin och en bit söt­po­ta­tis med to­ner av ho­nung. Nan­zen­ji-Hyo­tei To­kyo Mid­town Hi­biya 3F 1-1-2 Yur­a­kucho, Chiyo­da-ku Tel: +81 (0)3-6811-2303 https://www.hi­biya.to­kyo-mid­town. com.e.adj.hp.tran­ser.com/jp/ re­stau­rants/31500/

Koc­ken Yos­hihi­ro Ta­ka­hashi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.