UGNSROSTAD ROT­SEL­LE­RI MED PUF­FAD TOP­PING, HEMGJORD SO­JA, SVAMP OCH TRYFFELSMÖR

Gourmet - - POPPAT -

Den mju­ka, sö­ta rot­sel­le­rin får kris­pigt tugg­mot­stånd från den pop­pa­de top­ping­en. Här kom­mer ock­så myc­ket av sma­ken från den hem­gjor­da svamp­so­jan med bränd kål. Star­ta i god tid, so­jan be­hö­ver 3 dygn på sig. Själv­klart kan du ta en gen­väg och an­vän­da fär­dig­köpt so­ja. 6 per­so­ner HEMGJORD SO­JA MED ROSTAD KÅL: ½ li­ter blan­dad köt­tig svamp, t ex cham­pin­jon, kar­ljo­han el­ler and­ra sop­par 1 msk jod­fritt salt 1 spetskålsklyf­ta li­te ägg­vi­ta till ser­ve­ring TRYFFELSMÖR: 100 g smör, rumstem­pe­re­rat 1 li­ten svart tryffel, ca 40 g 1 krm salt ¼ krm ma­len svart­pep­par UGNSROSTAD ROT­SEL­LE­RI: 1 hel rot­sel­le­ri 2 msk raps­ol­ja ½ tsk salt PUF­FAD TOP­PING: 2 msk hac­ka­de has­sel­nöt­ter ½ tsk ko­ri­an­der­frön 3 en­bär 1 dl blan­da­de puf­far av quinoa, hirs

och ama­ranth ½ dl rostad lök SVAMP MED SPE­NAT: 150 g karl­jo­han­svamp 150 g shi­i­ta­ke­svamp 1 röd­lök 2 vit­löks­klyf­tor 1 msk smör 50 g ba­byspe­nat ½ tsk salt 1 krm ma­len svart­pep­par TILL GAR­NE­RING: spansk kör­vel el­ler van­lig kör­vel DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: väl ren­gjord glas­burk fin­mas­kig sil li­ten flas­ka hål­slev rivjärn el­visp

1 Hemgjord so­ja med rostad kål:

Ren­sa och an­sa svam­pen. Skär den i cm-sto­ra bitar och var­va dem med sal­tet i glas­bur­ken. Låt bur­ken stå i rumstem­pe­ra­tur 3 dygn. Vänd den ett par gång­er un­der ti­den så att allt blan­das väl.

2

Låt svam­pen rin­na av ca 2 tim­mar, pres­sa ut den sista väts­kan lätt med en sked.

3

Ros­ta kå­len kraf­tigt på me­del­vär­me i en stek­pan­na, ytan ska va­ra näst in­till bränd för att få en rostad smak. Lägg den ros­ta­de kå­len i en ka­strull och häll på svamp­so­jan. Ko­ka upp och skum­ma av med hål­slev. Si­la och fyll upp på en ren­gjord li­ten flas­ka.

4 Tryffelsmör:

Lägg smö­ret i en skål, an­sa tryf­feln och riv den fint. Blan­da med smör, salt och pep­par. Frys in smö­ret tills det är rik­tigt hårt.

5 Ugnsrostad rot­sel­le­ri:

Värm ug­nen till 170°. Tvät­ta och bors­ta rot­sel­le­rin och tor­ka av den med hus­hålls­pap­per. Ställ den i en ugns­sä­ker form och mas­se­ra in ol­ja och salt.

6

Ställ in for­men på ne­ders­ta fal­sen i ug­nen ca 2 tim­mar. Känn ef­ter med en stic­ka så att sel­le­rin är mjuk rakt ige­nom. Ta då ut den och låt den sval­na. Ba­ka an­nars li­te till.

Puf­fad top­ping:

Ros­ta has­sel­nöt­ter­na snabbt i torr stek­pan­na. Häll ko­ri­an­der­frö­na i en mor­tel och mal dem. Kros­sa även en­bä­ren i mor­teln. Blan­da nöt­ter, ko­ri­an­der, en­bär, puf­far och rostad lök.

8 Svamp med spe­nat:

Skär karl­jo­han­svam­pen i bitar och de­la sto­ra shi­i­ta­ke­svam­par. Ska­la lök och vit­lök. Ski­va lö­ken och hac­ka vit­lö­ken. Het­ta upp smö­ret i en stek­pan­na och fräs svamp och lök på me­del­vär­me. Till­sätt vit­lö­ken, vänd has­tigt ner spe­na­ten och kryd­da med salt och pep­par.

9 Ser­ve­ring:

Skär rot­sel­le­rin i sex klyf­tor, stek dem i smör på bå­da si­dor. Riv det frys­ta tryf­felsmö­ret över svam­pen. Lägg upp rot­sel­le­rin till­sam­mans med svam­pen.

10

Strö över top­ping­en och gar­ne­ra med kör­vel. Vis­pa upp li­te so­ja med li­te ägg­vi­ta till ett skum med hjälp av el­vis­pen. Lägg li­te av skum­met på svam­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.