HAV­REGLASS MED BO­VE­TE­PUF­FAR, HAV­RESMUL, FER­MEN­TE­RA­DE HJORT­RON OCH CHO­KLA­DARK

Gourmet - - POPPAT -

Vill du ser­ve­ra fer­men­te­ra­de hjort­ron till din hav­reglass be­hö­ver du börja med dem 2 dygn fö­re ser­ve­ring. Ma­räng på kikärts­spad är ett bra sätt att ta till­va­ra spa­det, som an­nars ba­ra skul­le kas­tas. Hit­tar du in­te dul­ceycho­klad, er­sätt med vit cho­klad el­ler mjölkcho­klad. 4−6 FER­MEN­TE­RA­DE per­so­ner HJORT­RON: 500 g hjort­ron 1 dl strö­soc­ker, knappt (80 g) HAV­RESMUL: 100 g smör, rumstem­pe­re­rat 3 msk strö­soc­ker 2 dl ve­te­mjöl 1 dl hav­re­gryn 1 tsk va­nilj­soc­ker CHO­KLA­DARK MED PUF­FAR: 300 g dul­ceycho­klad 3 msk pi­sta­schnöt­ter 1 ½ dl blan­da­de puf­far av bo­ve­te,

quinoa, din­kel, hirs och ama­ranth VE­GAN­MA­RÄNG MED PUF­FAR: 1 ½ dl kikärts­spad ½ tsk pres­sad ci­tronsaft 2 ½ dl strö­soc­ker 1 dl blan­da­de puf­far av din­kel, hirs,

quinoa och ama­ranth HAV­REGLASS: 3 ½ dl hav­re­dryck 4 dl visp­gräd­de 1 dl hav­re­gryn 6 äggu­lor 1 ½ dl ljust musco­va­do­soc­ker 4 msk puf­fad din­kel 2 msk na­ken­hav­re DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ: väl ren­gjord glas­burk med lock plast­fo­lie hus­hålls­ter­mo­me­ter 2 pla­s­tark el­visp el­ler hus­hållsas­si­stent fin­mas­kig sil glass­ma­skin plast­burk med lock TILL SER­VE­RING: puf­fad din­kel na­ken­hav­re fly­tan­de ljung­ho­nung

1 Fer­men­te­ra­de hjort­ron:

Blan­da hjort­ron och soc­ker i en burk. Täck med plast­fo­lie och låt fer­men­te­ra 48 tim­mar i rumstem­pe­ra­tur. Luf­ta ett par gång­er un­der ti­den.

2

Häll ner hjort­ro­nen i en ka­strull och värm till 80°. Låt sval­na och häll över i en burk. För­slut med lock och för­va­ra i ky­len.

3 Cho­kla­dark med puf­far:

Hac­ka cho­kla­den fint. Värm hal­va mäng­den till 48–50°. Rör ner res­ten av cho­kla­den. Rör tills tem­pe­ra­tu­ren är 30°. För­de­la då cho­kla­den på plas­tar­ken och bred ut den. Hac­ka pi­sta­schnöt­ter­na grovt. Strö över puf­far och pi­sta­schnöt­ter. Låt stel­na.

4 Ve­gan­ma­räng med puf­far:

Värm ug­nen till 100°. Klä en plåt med bak­plåts­pap­per. Vis­pa kikärts­spad och ci­tronsaft ca 3 min med en el­visp el­ler hus­hållsas­si­stent. Till­sätt li­te soc­ker i ta­get och fort­sätt att vis­pa i yt­ter­li­ga­re 3−4 min till en jämn smet.

5

Bred ut ma­rängs­me­ten på bak­plåts­pap­pe­ret på plå­ten. Strö över de puf­fa­de gry­nen och ställ in plå­ten i ug­nen 1 tim­me.

6

Öpp­na luc­kan li­te på glänt och låt ma­räng­en tor­ka yt­ter­li­ga­re 30−40 min. Ta ut plå­ten och låt ma­räng­en sval­na.

7 Hav­resmul:

Värm ug­nen till 175°. Klä en plåt med bak­plåts­pap­per. Blan­da sam­man smör, soc­ker, mjöl, hav­re­gryn och va­nilj­soc­ker. Nyp ihop med fing­er­top­par­na till en smul­deg. Strö ut smu­lor­na på bak­plåts­pap­pe­ret på plå­ten. Gräd­da 10−12 min.

8 Hav­reglass:

Häll hav­re­dryck, gräd­de och hav­re­gryn i en ka­strull. Ko­ka upp och lyft av från vär­men.

9

Vis­pa upp äggu­lor och musco­va­do­soc­ker. Häll ner den var­ma väts­kan i äggsme­ten un­der visp­ning. Häll tillbaka mas­san i ka­strul­len. Het­ta upp till 84° un­der kraf­tig visp­ning tills mas­san bör­jar tjock­na. Si­la av mas­san och kyl ner den i ett is­kallt vat­ten­bad.

10

Kör glass­mas­san i glass­ma­skin tills den är fast och krä­mig. Var­va glas­sen med puf­fad din­kel och na­ken­hav­re i en plast­burk med lock. Ställ in glas­sen i fry­sen minst 1 tim­me så går det lät­ta­re att gö­ra ku­lor av den.

11 Ser­ve­ring:

Bryt cho­kla­dark och ma­räng i bitar. Lägg hav­resmul i bott­nen på en skål, sedan bitar av ma­räng­en och fer­men­te­ra­de hjort­ron. Ring­la på ho­nung. Lägg på en ku­la av glas­sen och gar­ne­ra med en stor bit cho­kla­dark.

Tips

Hav­resmul kan by­tas ut mot en bland­ning av gra­no­la, puf­fad din­kel och na­ken­hav­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.