Fri­te­ra­de ringblommor med ton­ka- och saffranskryddad glass med gol­den es­sence-si­rap

Gourmet - - SMAKBART -

Ton­ka­bö­na och saff­ran i des­sert­kryd­dan smak­sät­ter den här läck­ra glas­sen, som får säll­skap av kris­pigt fri­te­ra­de ringblommor och gyl­le­ne gol­den es­sence-si­rap.

4 per­so­ner GOL­DEN ES­SENCE-SI­RAP:

1 sats gol­den es­sence, se

se­pa­rat re­cept sid 44 1 msk gly­kos

FRI­TE­RA­DE RINGBLOMMOR:

12 ringblommor 1 pkt tem­pu­ra­mix, 150 g 2 ½ dl vat­ten ol­ja till fri­te­ring strö­soc­ker att strö över

TON­KA- OCH SAFFRANSKRYDDAD GLASS, 1 li­ter:

3 dl visp­gräd­de 4 dl mjölk 2 ½ msk des­sert­kryd­da,

se se­pa­rat re­cept sid 48 6 äggu­lor 2 dl rå­soc­ker

DU BE­HÖ­VER OCK­SÅ:

glass­ma­skin

1 Gol­den es­sence-si­rap: Si­la ner gol­den es­sence i en ka­strull. Till­sätt gly­ko­sen och ko­ka ner till si­raps­lik­nan­de kon­si­stens.

2 Fri­te­ra­de ringblommor: Dop­pa blom­mor­na i kallt vat­ten och låt dem rin­na av på hus­hålls­pap­per. Se till att de är tor­ra. Skär bort stjäl­ken, spa­ra ca 1−1 ½ cm. Blan­da ihop tem­pu­ra-sme­ten. Den ska var li­te lö­sa­re än vad som står på för­pack­ning­en, till­sätt ev yt­ter­li­ga­re 1 msk vat­ten.

3 Värm ol­jan till 160−170°. Håll i stjäl­ken och dop­pa blom­mor­na för­sik­tigt i tem­pu­ras­me­ten. Håll i stjäl­ken med en kökspin­cett el­ler tång och dop­pa den för­sik­tigt rakt ner i ol­jan. Vänd den ett par gång­er tills blom­man fått gyl­le­ne färg.

4 Lyft upp med en hål­slev och låt de fri­te­ra­de blom­mor­na rin­na av på ett hus­hålls­pap­per. Strö över li­te soc­ker.

5 Ton­ka- och saffranskryddad glass: Ko­ka upp gräd­de, mjölk och des­sert­kryd­da. Vis­pa upp äggu­lor och soc­ker. Häll den var­ma väts­kan i äggsme­ten, vis­pa un­der ti­den. Häll till­ba­ka mas­san i ka­strul­len och sjud till 84°, då sme­ten bör­jar tjock­na. Vis­pa kraf­tigt un­der ti­den.

6 Si­la mas­san och kyl ner den i ett is­kallt vat­ten­bad. Kör glass­mas­san i glass­ma­skin tills den är fast och krä­mig. Kyl ner den i fry­sen ca 1 tim­me. Du som in­te har till­gång till glass­ma­skin, häll glass­me­ten i en plast­bun­ke och frys 4 tim­mar. Rör om i glas­sen med jäm­na mel­lan­rum.

7 Ser­ve­ring: Ställ in ser­ve­rings­tall­ri­kar i fry­sen minst 10 min, lägg upp av glas­sen på tall­ri­kar­na, lägg på blom­mor­na och ring­la över si­ra­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.