Man smäll­de till ri­val – döms i tings­rät­ten

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: De två män­nen ha­de in­te träf­fats på flera år se­dan de brå­kat om en tjej. En ju­ni­k­väll för­ra året be­fann de sig på sam­ma krog och en­ligt do­men vil­le den miss­hand­la­de pra­ta med den nu döm­de och de bå­da gick ut. En käft­smäll ut­de­la­des med en käk­frak­tur till följd. Man­nen, som är i 30-års­ål­dern, döms till sam­hälls­tjänst och ska­de­stånd på cir­ka 10 000 kro­nor. Han döms även för ringa nar­ko­ti­kabrott som ska ha be­gåtts vid ett an­nat till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.