Tjuv läm­na­de blod­spår i stu­ga

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: En 20-årig man bröt sig in i en stu­ga på Skrea strand. Po­li­sen hit­ta­de blod­spår på in­si­dan av bad­stu­gans föns­ter­karm. I för­hör ne­ka­de man­nen till in­brot­tet och skyll­de blod­spå­ren på att han slängt ett par ar­bets­hands­kar i en sop­tun­na i om­rå­det. Tings­rät­ten vif­ta­de dock bort för­kla­ring­en som ”osan­no­lik” och 20-åring­en döms för ola­ga in­trång.

Han döms dess­utom för miss­han­del vid två olika till­fäl­len i Fal­ken­berg. Han ska ha sla­git två and­ra män i an­sik­tet vil­ket ska­pat smär­ta och svull­na­der.

Man­nen döms till vill­kor­lig dom med 50 tim­mars sam­hälls­tjänst. Han ska ock­så be­ta­la ska­de­stånd, 5500 kro­nor re­spek­ti­ve 7000 kro­nor till de bå­da miss­hand­la­de män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.