NYA GRAN­NAR

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Som­mar­lust 47, Som­mar­lust­vä­gen 47, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Sven-olof Ernst Pers­son. Kö­pa­re: Ce­ci­lia Eva Fred­ham­mar och Mats Ha­rald Fred­ham­mar. Kö­pe­sum­ma: 2 210 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 953 000 (2015) kro­nor. It­ha­ka 1, Oscar Le­vertins Väg 9, Fal­ken­berg. Säl­ja­re: Rajmund Lesnik och Mi­le­na Lesnik. Kö­pa­re: Bostjan Lesnik. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 032 000 (2015) kro­nor. Munkagård 1:4, Huv­hult 105, Lån­gås. Säl­ja­re: Kent John­ny Mi­kael Jo­hans­son. Kö­pa­re: Lars-an­ders Hen­rik Bern­ts­son. Kö­pe­sum­ma: 525 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 575 000 (2015) kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.