Ihjäl­skju­ten vitt­ne till mord

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

BROTT. Den 23-åri­ge man som i tors­dags kväll sköts ihjäl i Mal­mö var vitt­ne till mor­det på en 16-årig poj­ke i Ro­sen­gård i ja­nu­a­ri och lev­de un­der hot. 23-åring­en ska även ha lagt upp en bild på den dö­de 16-åring­en i so­ci­a­la me­di­er, som se­dan spreds vi­da­re.

– Det här är än­nu en av de unga män som syss­lar med kri­mi­nell verk­sam­het, som le­ver un­der hot och som är en del av den här värl­den, sä­ger po­li­sens pressta­les­per­son Ewa-gun West­ford.

Sju per­so­ner har an­hål­lits, miss­tänk­ta för in­bland­ning. (TT)

FO­TO: BJÖRN LIND­GREN/TT

En 23-årig man dö­da­des i en skott­loss­ning i Ro­sen­gård i tors­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.