Åta­lad: ”Jag kom för ji­had”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

BROTT. Rät­te­gång­en har in­letts mot en 30-årig man i Mal­mö som åta­lats för att ha kas­tat brand­bom­ber mot en mus­limsk för­e­nings­lo­kal.

Ett Is-at­ten­tat på svensk mark, en­ligt åkla­ga­ren. Den åta­la­de ne­kar.

Chefs­å­kla­ga­re Ag­net­ha Hil­ding Qvarn­ström läs­te upp långa ut­drag ur kon­ver­sa­tio­ner som den åta­la­de fört i olika ka­na­ler, bå­de fö­re och ef­ter bran­dat­ten­ta­tet.

– Jag kom för ji­had. För­stå mig, jag är en sol­dat hos dem, sä­ger han till mam­man och för­kla­rar att han åsyf­tar ”sta­ten” (IS). (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.