”Jag tän­ker in­te be­sin­na mig”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

PO­LI­TIK. Mo­de­rat­le­da­ren An­na Kin­berg Bat­ra av­fär­dar stats­mi­nis­ter Ste­fan Löfvens kri­tik mot Al­li­ans­par­ti­er­na. – Jag tän­ker in­te alls be­sin­na mig, sä­ger hon. I tors­dags kri­ti­se­ra­de Ste­fan Löfven Al­li­ans­par­ti­er­na för att ba­ra äg­na sig åt att ob­stru­e­ra i stäl­let för att vär­na Sve­ri­ges intressen.

Men An­na Kin­berg Bat­ra ger in­te myc­ket för kri­ti­ken.

– Det är in­te hans rät­tig­het att sit­ta kvar som stats­mi­nis­ter oav­sett par­la­men­ta­riskt lä­ge el­ler vad han gör, sä­ger hon. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.