Na­to­län­der sätts un­der press

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

NA­TO. Ryss­land och ter­ror­rö­rel­sen IS stod på dag­ord­ning­en när Na­tos ut­ri­kesmi­nist­rar möttes.

USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son, som gjor­de de­but hos för­svars­al­li­an­sen, flag­ga­de för att län­der­na snabbt be­hö­ver öka si­na mi­li­tä­ra an­slag. Til­ler­son, som är per­son­lig vän med Pu­tin, sig­na­le­ra­de ock­så en hår­da­re ton mot Moskva.

– Vi vill ha en dis­kus­sion om Na­tos håll­ning i Eu­ro­pa, fram­för allt i öst­ra Eu­ro­pa, som svar på Ryss­lands ag­gres­sion i Ukrai­na och, sa­de han. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.