Zoo­lo­ger i chock ef­ter fräck stöld

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

DAN­MARK. Fy­ra pa­pe­go­jor – det blev by­tet vid en fräck kupp mot en djur­park i dans­ka Oden­se. De ko­bolt­blå hy­a­cin­ta­ror­na för­svann un­der nat­ten mot i går och stöl­den upp­märk­sam­ma­des av zoo­per­so­na­len mor­go­nen där­på.

– De är bor­ta! De är bor­ta! Pa­pe­go­jor­na är stul­na! ut­ro­pa­de de choc­ka­de djur­skö­tar­na vid upp­täck­ten, rap­por­te­rar Fy­ens.dk.

En dörr till fåg­lar­nas hägn ha­de bru­tits upp un­der in­brot­tet. Vär­det på de fy­ra aror­na upp­skat­tas till när­ma­re en mil­jon dans­ka kro­nor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.