Gö­ta kanal-tra­fi­ken ho­tas

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■TURISM. Vatt­net i Vät­tern är så lågt att det ris­ke­rar att stäl­la till med pro­blem för de stör­re pas­sa­ge­rar­far­ty­gen i Gö­ta kanal. Ris­ken finns att de in­te kom­mer över slus­strösk­lar­na.

För att kom­ma in i slus­sar­na mås­te bå­tar­na pas­se­ra över trösklar som krä­ver ett vat­ten­djup på minst 2,97 me­ter.

– Just nu lig­ger vi pre­cis på grän­sen, sä­ger Ro­ger Alt­sä­ter, vd för det stat­li­ga Göta­ka­nal­bo­la­get.

För van­li­ga fri­tids­bå­tar lär det in­te bli någ­ra pro­blem, sä­ger han. (TT)

FO­TO: DA­NI­EL CHAN/AP

Ma­lay­si­as ut­ri­kesmi­nis­ter Ani­fah Aman (i li­la ka­vaj) till­sam­mans med de nio som nu tillå­tits läm­na Nord­ko­rea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.