Förs­ta bar­net fött ef­ter ny lag

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

■■VÅRD. I mars föd­des det förs­ta bar­net till en en­sam­stå­en­de kvin­na som fått hjälp med inse­mi­na­tion i Sve­ri­ge, skri­ver tid­ning­en Vård­fo­kus. Bar­net kom till värl­den knappt ett år ef­ter det att la­gen änd­ra­des.

Se­dan den 1 april 2016 slip­per kvin­nor ut­an part­ner som vill bli för­äld­rar åka utom­lands för sper­mi­e­do­na­tion och Ivf­be­hand­ling, och kan istäl­let få be­hand­ling in­om den svens­ka vår­den.

Mam­man inse­mi­ne­ra­des vid en privat kli­nik. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.