Kroc­ka­de bi­lar säljs som fel­fria

Hallands Nyheter - - Konsument -

MO­TOR: Krock­ska­da­de och tra­fik­far­li­ga bi­lar som har ”skro­tats” i USA säljs vi­da­re till ove­tan­de svens­ka bi­lis­ter. Trots att Trans­port­sty­rel­sen vet vil­ka bi­lar­na är, be­rät­tar myn­dig­he­ten in­te det för svens­ka kon­su­men­ter. Nu får Trans­port­sty­rel­sen kri­tik för att den in­te gör mer för att stop­pa bi­lar­na som kan va­ra livs­far­li­ga, skri­ver Motor­män­nens tid­ning Mo­tor.

En­ligt för­säk­rings­bo­la­get IF är det upp­gif­ter som Trans­port­sty­rel­sen bör ta re­da på och läg­ga in i väg­tra­fik­re­gist­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.