Så stop­par han si­na go­dis­köp på nä­tet

Hallands Nyheter - - Konsument -

NÄTHANDEL: Skärm­bil­den får ett rött fil­ter och han mås­te klic­ka tu­sen gång­er in­nan go­diskö­pet i nät­han­dels­bu­ti­ken går ige­nom. Det är kun­den Per Sand­ström som bloc­ke­rar sig själv från spon­ta­na snask­köp, skri­ver ehan­del.se. Och det var li­te job­bigt i ju­las, be­rät­tar han. Tan­ken är att al­la kon­su­men­ter ska kun­na an­vän­da hans tjänst som visas på snask­block.se för att fil­tre­ra bort onö­di­ga köp av mind­re nyt­ti­ga pro­duk­ter. Än så länge får man ba­ra tjuv­ki­ka på den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.