Eu-larm om mö­gel­gift i jord­nöts­smör

Hallands Nyheter - - Konsument -

LARM: Livs­me­dels­ver­ket i Ne­der­län­der­na har upp­täckt att ett jord­nöts­smör som im­por­te­rats till EU av mär­ket Ze­na in­ne­hål­ler mö­gel­gif­tet afla­tox­in i en halt 37 gång­er över gäl­lan­de Eu-gräns­vär­de. Det skri­ver food­mo­ni­tor.se. Pro­dukt som in­ne­hål­ler mö­gel­gif­tet ut­gör en all­var­lig häl­sa för män­ni­skors häl­sa, en­ligt det ne­der­länds­ka livs­me­dels­ver­ket. Ze­na säljs i glas­bur­kar om 370 gram. Till­ver­ka­ren är en­ligt upp­gift Ze­na Ex­o­tic Fruits SA i Se­ne­gal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.