Li­ve från pre­miä­ren

Hallands Nyheter - - Sporten -

HN li­ve­rap­por­te­rar se­rie­pre­miä­ren mel­lan Fal­ken­bergs FF och Ös­ter på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na. Följ hän­del­ser­na på

1) Brom­ma­poj­kar­na

2) Ge­f­le

3) Dal­kurd

4) Var­berg

5) Helsing­borg

6) Fal­ken­berg

7) Norr­by

8) Åtvi­da­berg

9) Ös­ter

10) Gais

11) Ör­gryte

12) Trel­le­borg

13) Vär­na­mo

14) De­ger­fors

15) Frej Tä­by

16) Sy­ri­ans­ka

Kom­men­tar: Dal­kurd är jät­tefa­vo­rit, med namn­kun­ni­ga värv­ning­ar. Ab­so­lut en möj­lig ut­ma­na­re, men BP får än­då topprös­ten. La­gets pre­sta­tio­ner i cu­pen av­slö­ja­de klass. Bå­da Hal­lands-la­gen på öv­re hal­van, med Bo­is snäp­pet fö­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.