Svag start av Sten­son i Mas­ters-gen­re­pet

Hallands Nyheter - - Sporten -

GOLF: Om man ska tro på det gam­la ord­språ­ket att ett miss­lyc­kat gen­rep ger en lyc­kad premiär, så kom­mer det att gå fan­tas­tiskt bra för golfstjär­nan Hen­rik Sten­son i US Mas­ters näs­ta vec­ka. För i gen­re­pet i Houston går det rik­tigt il­la. Den svens­ke världs­fem­man in­led­de Usa-tour­täv­ling­en med tre bo­geys på de fem förs­ta hå­len och ha­de yt­ter­li­ga­re tre miss­lyc­ka­de hål un­der ron­den. Där fanns ock­så ljus­glim­tar i form av fy­ra bir­di­es. Han fick to­talt 74 slag, två över par, och lig­ger på de­lad 111:e plats.

Går det in­te bätt­re un­der fre­dags­ron­den kla­rar han in­te kval­grän­sen. Ame­ri­ka­nen Ric­kie Fow­ler le­der ef­ter en 64-rond.

Årets förs­ta ma­jor, US Mas­ters, spe­las näs­ta vec­ka på Au­gus­ta Na­tio­nal. Sten­son sa­de på en press­kon­fe­rens härom­da­gen att må­let är en grön ka­vaj, som seg­ra­ren i täv­ling­en får. För att nå må­let ska han spe­la ag­gres­si­va­re, ef­tersom ruf­far­na är så kort­klipp­ta på Mas­ters-ba­nan.

För att hjäl­pa Mas­ters-spe­lar­na har ruf­far­na på Houston-ba­nan klippts med sam­ma höj­der som på Au­gus­ta Na­tio­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.