Mull­sjös snab­ba fyr­ling av­gjor­de

Hallands Nyheter - - Sporten -

IN­NE­BAN­DY: Mull­sjö kla­ra­de sig ut­an av­stäng­de Kim Ga­ne­vik och vann den sjun­de och av­gö­ran­de kvarts­fi­na­len i Sm-slut­spe­let i in­ne­ban­dy mot Lin­kö­ping, 8–7.

Det stod 3–3 ef­ter två pe­ri­o­der men på li­te mer än fem mi­nu­ter i bör­jan av den tredje gjor­de hem­ma­la­get fy­ra ra­ka mål och av­gjor­de mat­chen. Lin­kö­ping put­sa­de siff­ror­na men det blev ald­rig dra­ma­tiskt. Den sista re­du­ce­ring­en kom med sex se­kun­der kvar. Se­basti­an Pal­mqvist sat­te tre av Mull­sjös mål.

Ga­ne­vik stäng­des av för ”otill­bör­ligt upp­trä­dan­de” se­dan han spot­tat mot Lin­kö­pings sup­port­rar ef­ter den fem­te kvarts­fi­na­len. Han mis­sa­de de två sista mat­cher­na i kvarts­fi­nal­se­ri­en.

Re­ge­ran­de mäs­tar­la­get Storvre­ta, grundse­ri­e­et­tan Falun och två­an Väx­jö var re­dan kla­ra för se­mi­fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.