Ung rys­ka do­mi­ne­rar kon­ståk­ning­en

Hallands Nyheter - - Sporten -

KON­STÅK­NING: Jev­ge­nia Med­ve­de­va är värl­dens klart bäs­ta kon­stå­ka­re för till­fäl­let och blir svårsla­gen i OS i Py­e­ong­chang, Syd­ko­rea, näs­ta år.

Den 17-åri­ga rys­kan för­sva­ra­de sin Vm-ti­tel i Helsing­fors och sat­te världs­re­kord bå­de i friåk­ning­en, 154,40 poäng, och sam­man­lagt, 233,41.

– Jag tän­ker in­te på re­kord el­ler pla­ce­ring­ar, ut­an ba­ra på att gö­ra mitt bäs­ta, sä­ger hon.

Med­ve­de­va vann med över 15 poäng fö­re ka­na­den­sis­kan Kaet­lyn Os­mond, vars lands­ma­nin­na Gabri­el­le Da­le­man tog brons.

Det var förs­ta gång­en se­dan ame­ri­kans­kan Michel­le Kwan vann sitt fjär­de VM 2001 som en åka­re för­sva­ra­de sitt guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.