Ro­bin först ut i årets Eu­ro­vi­sion

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

Ro­bin Bengts­son in­le­der årets Eu­ro­vi­sion Song Contest i Ki­ev i vår.

När star­t­ord­ning­en nu är klar har Bengts­son och hans bi­drag I can’t go on har fått num­mer ett i den förs­ta se­mi­fi­na­len, den 9 maj.

”Sve­ri­ge star­tar sitt num­mer i ku­lis­sen så det kän­des som ett ro­ligt sätt att in­le­da he­la årets täv­ling. Det hand­lar om att by­ta ener­gi, tem­po och tem­pe­ra­ment så of­ta och så dra­ma­tiskt som möj­ligt. Allt för att tit­tarupp­le­vel­sen ska bli in­tres­sant och pro­gram­met spän­nan­de att föl­ja”, skri­ver ESC:S täv­lings­pro­du­cent Chris­ter Björk­man i ett mejl till SVT:S Kul­tur­ny­he­ter­na.

Star­t­ord­ning­en har satts av det lo­ka­la tv-bo­la­get UA:PBC som står för sänd­ning­en och god­känts av den eu­ro­pe­is­ka ra­dio- och tv-uni­o­nen EBU. Om den hjäl­per Sve­ri­ge att kva­li­fi­ce­ra sig till fi­na­len den 13 maj åter­står att se.

Bild: NOELLA JO­HANS­SON/TT

BLÅGULT HOPP. Ro­bin Bengts­son in­le­der årets Eu­ro­vi­sion Song Contest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.