Fak­ta:

Värl­dens bäs­ta bur­ga­re

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* And­ra sä­song­en av ham­bur­ger­pro­gram­met med krö­ga­ren Jo­han Ju­re­skog. Den här gång­en har han Fri­da Nordstrand i stäl­let för Ma­lin Gra­mer vid sin si­da. * I sex av­snitt re­ser de runt i USA för att äta och la­ga ham­bur­ga­re – från New Or­le­ans via Texas och Las Ve­gas till Ka­li­for­ni­en. * Den and­ra sä­song­en av Värl­dens bäs­ta bur­ga­re får premiär i TV3 den 4 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.