Ner­vös Lou­i­se mö­ter sin man

Ögon­kas­tet SVT1 21.45

Hallands Nyheter - - Tv Gui­de -

Lou­i­se Matts­son re­kom­men­de­ra­de sin bäs­ta vän att sö­ka till ”Gift vid förs­ta ögon­kas­tet”. Det slu­ta­de med att hon själv gick till al­ta­ret.

I and­ra av­snit­tet av dej­ting­pro­gram­met ”Gift vid förs­ta ögon­kas­tet” mö­ter de sex del­ta­gar­na si­na till­kom­man­de för förs­ta gång­en – och det­ta vid vig­seln. För 35-åri­ga Lou­i­se Matts­son blev det en smått pa­nikar­tad upp­le­vel­se.

– Jag viss­te att ner­vo­si­te­ten skul­le max­as in­nan det var dags att öpp­na dör­ren. Det var bru­talt och hemskt, men det var ald­rig nå­got al­ter­na­tiv att in­te gif­ta mig, sä­ger hon.

Hon har kol­lat på de ti­di­ga­re sä­song­er­na av pro­gram­met och gil­lat idén.

– Jag re­kom­men­de­ra­de en vän att sö­ka, jag själv dej­ta­de nå­gon. Men ef­ter nå­gon må­nad tog det slut och jag in­såg att jag ha­de kvar an­sö­kan på min ipad. Så jag skic­ka­de in och se­dan var pro­ces­sen i gång.

Eme­lie Isacs­son

Fo­to: Jan­ne Da­ni­els­son/svt

– Jag kom­mer in­te ihåg myc­ket från vig­seln, jag var så ner­vös, sä­ger Lou­i­se Matts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.