A dang­e­rous met­hod

DRA­MA

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

En schäs­long kan va­ra rätt mö­bel att lig­ga i för hy­per­in­tres­sant skild­ring av re­la­tio­nen mel­lan Carl Jung och Sig­mund Freud när psy­ko­a­na­ly­sen var ung. Kei­ra Knight­ley ly­ser i kvinn­lig hu­vud­roll. (Stor­bri­tan­ni­en, 2011)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.