På jakt ef­ter nya ta­lang­er

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Li­nus Brännström

Alex­an­der Bard läm­na­de ”Idol” men är nu till­ba­ka i en ny tv-ju­ry.

– ”Ta­lang” är myc­ket bre­da­re un­der­håll­ning, sä­ger han. När ”Ta­lang” gjor­de come­back åter­vän­de ock­så ju­ry­proff­set Alex­an­der Bard till tv. Ef­ter flera år i ”Idol” tyc­ker han att det är skönt att gö­ra en an­nan typ av pro­gram.

– Ing­et ont om ”Idol”, men jag var med där i fy­ra år och det kan va­ra trött­samt att stän­digt be­hö­va upp­re­pa mant­rat ”ditt mål är att få ett skiv­kon­trakt, det här ska va­ra bör­jan av din kar­riär”, sä­ger han.

I ”Ta­lang”, där han ut­gör ju­ryn till­sam­mans med La­gay­lia Fra­zi­er, Da­vid Bat­ra och Ka­rin ”Ka­kan” Her­mans­son, är tan­ke­sät­tet ett helt an­nat.

– I ”Ta­lang” kan folk kom­ma in och gö­ra vad som helst och de­ras fram­tid kan va­ra hur olika som helst, sä­ger Alex­an­der Bard.

Fo­to: Pär Bäck­strand/tv4

Alex­an­der Bard är nöjd med sin nya roll som ju­ry­med­lem i ”Ta­lang”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.