Schal­ke 04–Bo­rus­sia Dort­mund

Hallands Nyheter - - Sporten: Internationell Fotbollshelg -

Bun­de­s­li­ga riv­star­tar ef­ter lands­lagsup­pe­hål­let med ett av tysk fot­bolls all­ra hetaste der­byn, när Schal­ke 04 tar emot Bo­rus­sia Dort­mund i på Vel­tins-are­na i det 150:e Re­vi­er­der­byt. Schal­ke 04 har ta­git två ra­ka seg­rar och har fort­fa­ran­de möj­lig­he­ten att läg­ga van­tar­na på en Eu­ro­paplats, sam­ti­digt som Tho­mas Tuchels Dort­mund ja­gar ef­ter RB Leip­zig i kam­pen om andra­plat­sen ba­kom över­lägs­na Bay­ern Mün­chen.

I dag 15.30, Eu­rosport 2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.