Fak­ta: Mat­ti­as tips för den som vill skri­va

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* Bär all­tid med dig pap­per och pen­na, ut­i­fall idén kom­mer. Skriv ner den snabbt. * Tve­ka in­te att skri­va då­ligt. Al­la sä­ger att det in­te blir så bra förs­ta gång­en, och det är sant. Jag bru­kar in­te tit­ta på det jag skri­ver. Jag stir­rar ner i tan­gen­ter­na ut­an att bry mig om stav­ning el­ler gram­ma­tik. Det kan man fixa se­na­re. * Vå­ga skri­va om vad du vill. Låt dig in­te be­grän­sas. Om du vill skri­va om ett sär­skilt äm­ne ska du in­te bry dig om huruvi­da and­ra tyc­ker om det äm­net el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.