Ta­pettips

Hallands Nyheter - - Bostad -

1. Det ska va­ra stormönst­rat i år, gär­na djunge­lin­spi­re­rat – men ta­pe­ter­na be­hö­ver in­te gå i grönt.

* 2. Ploc­ka gär­na upp rum­mets do­mi­ne­ran­de färg i små de­tal­jer i ta­pet­mönst­ret. Det ger ett sam­man­hål­let in­tryck.

* 3. Har du en ro­man­tisk drag­ning? Låt den blom­ma ut i sov­rum­met. Där kom­mer den till sin rätt och ska­par en my­sig at­mo­sfär.

* 4. Vem har sagt att möns­ter ba­ra får täc­ka väg­gen? Ett ta­pet­se­rat tak är väl­digt ef­fekt­fullt – och en ga­ran­te­rad snackis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.