BILDINSÄNDARE

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Boll­kal­le

FOTBOLLSPELARE. In­för se­ri­estar­ten fö­re­slår jag att man ut­an­för den nya are­nan lå­ter upp­fö­ra en ”sta­ty” en­ligt skis­sen ovan. Den är ju ge­nus­ne­u­tral och gäl­ler allt­så även Böl­jans da­mer. Den kanske kan sym­bo­li­se­ra en stor stark (men al­ko­hol­fri) back (öl­back?) som in­te bac­kar ut­an pal­lar i al­la si­tu­a­tio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.