BADFLICKORNA KU­SI­NER

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG. I fre­da­gens HN syn­tes en bild på två ba­dan­de flic­kor. Nu vet vi de­ras namn. Det är ku­si­ner­na Ma­ri­an­ne och Gun­nel Bengts­son som plas­kar i vatt­net. Gun­nel har ro­sett i hå­ret. Ma­ri­an­ne het­te Wi­man som gift. Hon dog för­ra året. Gun­nel he­ter An­ders­son i dag. ”Jag tror att bil­den är från som­ma­ren 1954, för 1955 bör­ja­de de läg­ga grus och fyl­la upp i det om­rå­det. Jag kan nog va­ra sex år på bil­den. Ma­ri­an­ne var två år äld­re än mig. Vi bod­de i Lil­la Träslöv”, minns Gun­nel An­ders­son.

Bild: AGDA BENGTS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.