VAD VILL DU SE PÅ SÖD­RA ÅSTRAN­DEN & STRAND­PRO­ME­NA­DEN?

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Bir­git Nils­son, Fal­ken­berg: – Inga hög­hus i al­la fall. Det är trå­kigt. Pro­me­na­den får gär­na frä­schas upp med bus­kar och träd som kan ge lä.

Jan­ne Karls­son, Fal­ken­berg: – På sikt bor­de gam­la glas­fi­ber­fa­bri­ken för­svin­na. Den skym­mer rätt myc­ket när man kom­mer från strand­pro­me­na­den till Tull­bron och ser det där schabra­ket.

Per-erik An­ders­son, Fal­ken­berg: – Strand­pro­me­na­den är bra som den är. Men Bac­chus kun­de de lå­tit bli. Det är väl ing­en som vill bo i det blås­hå­let.

Hel­ge Vrå­gård, Fal­ken­berg: – Det är rätt fint som det är. Jag tyc­ker att man ska rö­ra na­tu­ren så li­te som möj­ligt, bå­de vad gäl­ler upp­rens­ning och byg­gen.

Fri­da Hau­ge, Fal­ken­berg: – Jag går här var­je dag med hun­den och skul­le gär­na se mer konst längs med vägen. Bå­de till­fäl­lig konst och fas­ta skulp­tu­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.