Slags­mål slu­ta­de med sten i hu­vu­det

Hallands Nyheter - - Varberg -

VAR­BERG: Nat­ten till lör­dag fick po­li­sen ett larm om en miss­han­del i Var­berg. Det rör­de sig om två män som brå­ka­de med varand­ra, var­på den ena kas­ta­de en sten i hu­vu­det på den and­ra. När po­li­sen kom till plat­sen var gär­nings­man­nen in­te läng­re på plats. Gär­nings­man­nen är in­te iden­ti­fi­e­rad. Mål­sä­gan­de för­des till sjuk­hus med am­bu­lans. Ska­dor­na an­sågs in­te va­ra all­var­li­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.