Fak­ta:

Så blir Väst­ra Sör­se

Hallands Nyheter - - Varberg -

* To­talt om­fat­tar Väst­ra Sör­se 224 lä­gen­he­ter.

* Det ska bli 39 styc­ken (17%) et­tor, 72 styc­ken (32%) två­or, 109 styc­ken (49%) tre­or och 4 styc­ken (2%) fy­ror.

* Fy­rarums­lä­gen­he­ter­na blir på 85 kvadrat­me­ter. Ing­en av de drygt 200 lä­gen­he­ter­na kom­mer att ha bad­kar.

* To­talt ska el­va huskrop­par rym­ma lä­gen­he­ter­na.

* Bostads­hu­sen, på fy­ra och fem vå­ning­ar, är ska­pa­de av ar­ki­tek­ter­na Jo­se­fi­ne Kast­berg, på Ark­kas, och Jan­ni­ka Wirstad på What ar­ki­tek­tur.

* Ti­di­ga­re har Var­bergs Bostad upp­skat­tat att hy­res­ni­vån kom­mer att lan­da på om­kring 1700 kro­nor per kvadrat­me­ter.

* En trea på 70 kvadrat skul­le med det räk­ne­ex­emp­let kos­ta 9916 kro­nor i må­na­den.

* I dag har Var­bergs Bostad 1000 lä­gen­he­ter på Sör­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.