Ny clown­at­tack i Var­berg

Hallands Nyheter - - Varberg - PÄR LINDQVIST 010-471 54 39 par.lindqvist@hn.se

En clownut­klädd per­son gick till at­tack i cen­tra­la Var­berg.

En per­son var ute och ras­ta­de sin hund i när­he­ten av Bock­stens­sko­lan i Var­berg vid 21-ti­den i sön­dags.

Plöts­ligt dök en per­son upp med en clown­mask på sig och gick till at­tack.

CLOWNEN SLET TAG i jac­kan och ryck­te loss lu­van in­nan hundä­ga­ren lyc­ka­des fre­da sig och knuf­fa om­kull den at­tac­ke­ran­de clownen. Den clownut­kläd­de val­de då att springa från plat­sen.

Mål­sä­ga­ren har an­mält hän­del­sen som ofre­dan­de och kän­de obe­hag ef­ter över­fal­let. Det finns i dags­lä­get ing­en miss­tänkt.

FÖR­RA ÅRET KUN­DE vi rap­por­te­ra fle­ra in­ci­den­ter där ut­kläd­da clow­ner gick till at­tack. Bland an­nat syn­tes en med en kniv i Tvåå­ker och i när­he­ten av Påsk­bergs­sko­gen hop­pa­de en clown upp fram­för en kvin­na och ja­ga­de hen­ne.

Men se­dan i hös­tas har det va­rit tyst om de ag­gres­si­va clow­ner­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.