Gräs­brand ho­ta­de fle­ra hus i Okome

Hallands Nyheter - - Falkenberg - PET­TER TARENIUS 010-471 52 46 pet­ter.tarenius@hn.se

Ett stör­re om­rå­de i Okome stod i brand och i vind­rikt­ning­en låg bo­stads­hus. El­den var dock snabbt un­der kon­troll.

Lar­met om en stör­re gräs­brand vid Ätra­fors­vä­gen i Okome kom vid 11.43. En­ligt de in­ring­an­de rör­de det sig om ett om­rå­de på om­kring 500 kvadrat­me­ter. När­lig­gan­de bo­stads­hus ska ha fun­nits i vind­rikt­ning­en.

Strax ef­ter kloc­kan 12 på mån­da­gen kun­de dock rädd­nings­tjäns­ten med­de­la att bran­den var släckt och att si­tu­a­tio­nen var un­der kon­troll.

Ex­akt hur stort det eld­här­ja­de om­rå­det var har rädd­nings­tjäns­ten i nu­lä­get svårt att upp­skat­ta. Hur bran­den upp­stått är in­te hel­ler känt.

En­ligt rädd­nings­tjäns­ten är mar­ker­na över­lag fort­fa­ran­de fuk­ti­ga och ris­ken för gräs­brän­der be­döms som låg ge­ne­rellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.