Ung kvin­na rå­na­des på Råd­hustor­get

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Un­der nat­ten mot sön­da­gen be­fann sig kvin­nan på Råd­hustor­get. Hon satt med sin mo­bil i han­den när två okän­da män kom fram till hen­ne. Först ver­ka­de de vän­li­ga, men helt plöts­ligt fick hon en knuff och de slet till sig hen­nes mo­bil­te­le­fon. Män­nen sprang se­dan från plat­sen. Kvin­nan, som är i 25-års­ål­dern, har i sin po­li­san­mä­lan upp­gett att män­nen var i 25-års­ål­dern och att de vid det ak­tu­el­la till­fäl­let bar mör­ka klä­der och jeans. Po­li­sen har i nu­lä­get inga per­so­ner som är miss­tänk­ta för rå­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.