Po­li­san­mäls för att ha plå­gat sin hund

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

OLOFSBO: Ett vitt­ne ha­de lar­mat po­li­sen ef­ter att hen ha­de sett en hundä­ga­re slå sin hund med ett kop­pel fem till sex gång­er. Ef­ter ett tag ha­de man­nen av­bru­tit rast­ning­en av si­na två hun­dar yt­ter­li­ga­re en gång. Då miss­hand­la­de han, en­ligt vitt­net, sam­ma hund än­nu en gång. Hun­den fick mot­ta två slag med kopp­let och blev ock­så spar­kad i hu­vu­det.

Vitt­net ha­de där­ef­ter sett man­nen läm­na Havs­vä­gen i Olofsbo i en bil. Po­li­sen stop­pa­de på fre­dags­kväl­len hundä­ga­ren, en man i 25-års­ål­dern. Han är nu miss­tänkt för djur­plå­ge­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.