Carls­berg har po­li­san­mält whis­ky­stöld

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

FAL­KEN­BERG: Carls­berg har po­li­san­mält en sprit­stöld från sitt la­ger. Tre whis­ky­flas­kor ha­de stu­lits från en va­ru­pall som stod i ett tält­la­ger. En­ligt po­li­sen har inga ob­ser­va­tio­ner gjorts vid stöld­till­fäl­let och det finns hel­ler inga tec­ken på in­brott. Stöl­den upp­täck­tes ti­digt på mor­go­nen den 14 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.