NAMNSDAGEN

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* I dag har Ma­ri­an­ne och Mar­le­ne namns­dag. Ma­ri­an­ne är en fransk form av det la­tins­ka nam­net Ma­ri­a­na som be­ty­der kvin­na, kvinn­lig. Det är känt här se­dan 1600-ta­let. Cir­ka 91000 kvin­nor he­ter Ma­ri­an­ne, om­kring 24000 kal­las så. Även ett par män he­ter Ma­ri­an­ne och två per­so­ner he­ter så i ef­ter­namn. Ma­ri­an­ne är num­mer 36 bland Sve­ri­ges van­li­gas­te kvin­no­namn och har me­del­ål­dern 67. Mar­le­ne är tyskt och en sam­man­drag­ning av det ur­sprung­li­gen ara­me­is­ka Ma­ria och gre­kis­kans Mag­da­le­na – det se­na­re be­ty­der ”kvin­nan från Mag­da­la”. Nam­net var som po­pu­lä­rast på 1960och 1980-ta­len. Om­kring 4 400 he­ter Mar­le­ne, cir­ka 2300 har det som till­tals­namn. En man he­ter Mar­le­ne i för­namn, en per­son bär det som ef­ter­namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.