HÖRT OCH HÄNT

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

* För 25 år se­dan. 1992 gif­te sig den ame­ri­kans­ke ko­mi­kern Sam Ki­ni­son med Las Ve­gas-dan­sö­sen Ma­li­ka Soui­ri i Cand­le­light Cha­pel i Ve­gas. Sex da­gar se­na­re blev pa­ret påkör­da av en al­ko­holpå­ver­kad 17-åring i en pick­up. Ki­ni­son av­led, me­dan Soui­ri und­kom med en hjärn­skak­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.