Elfs­borg vän­de och vann i mål­rik halv­lek

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: Det var först i and­ra halv­lek som mat­chen mel­lan Kal­mar och Elfs­borg tog fart.

Mat­chens förs­ta mål kom ti­digt i and­ra halv­lek. Mel­ker Hall­berg sik­ta­de och sköt – men ty­värr för Elfs­borg fick Si­mon Lun­de­vall in en hand rakt i skott­lin­jen. Do­ma­re Mar­kus Ström­bergs­son stod bra till och kun­de in­te an­nat än blå­sa straff.

Ro­ma­rio tog hand om straf­fen. Stu­hr El­le­gaard var på bol­len, men in­te till­räck­ligt.

Se­dan bör­ja­de Elfs­borgs upp­vis­ning.

Elfs­borg kun­de kvit­te­ra gans­ka om­gå­en­de. Adam Lun­dqvist slog ett per­fekt in­lägg och Vik­tor Elm tap­pa­de helt bort Per Frick som en­kelt nic­ka­de in 1–1.

Elfs­borg and­ra mål kom ba­ra mi­nu­ter se­na­re. Kal­mars back­lin­je stod högt, Da­ni­el Gustavs­son sat­te fart, fick en boll i djupled och sprang ifrån al­la Kal­mar­spe­la­re. Fri med Ole Sö­der­berg gjor­de han inga miss­tag.

Kal­mar var se­dan ba­ra cen­ti­met­rar från att kvit­te­ra när Rasmus Elm slog en fri­spark i in­si­dan av stol­pen, men bol­len gick pa­ral­lellt med mål­lin­jen och ut.

I stäl­let kom 1–3. Is­sam Je­ba­li lu­ra­de upp Kal­mars hö­ger­back Emin Nou­ri på läk­ta­ren och skic­ka­de en­kelt in bol­len i mål. Och Elfs­borg var in­te klart där. Gustavs­sons 1–4 var en ko­pia av 1–2 och även Is­sam Je­ba­li blev två­måls­skytt när han i slut­mi­nu­ter­na stänk­te dit 1–5.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.