Tur­né för ko­mi­kern Mes­si­ah Hall­berg

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

NÖ­JE: Ko­mi­kern och skå­de­spe­la­ren Mes­si­ah Hall­berg ger sig ut på Sve­ri­ge­tur­né i höst. Tolv or­ter får be­sök av Hall­berg, med start i Lin­kö­ping i sep­tem­ber.

Hall­berg spe­lar just nu i TV4:S Fi­nas­te fa­mil­jen och SVT:S webb­se­rie Skit­lyck­lig, och för­ra vec­kan rös­ta­des han ut ur Let’s dan­ce. På so­lo­tur­nén Den miss­för­ståd­de pro­fe­ten ska Hall­berg en­ligt ett press­med­de­lan­de gö­ra upp med si­na ti­di­ga­re hu­mor­ka­rak­tä­rer till för­mån för en kanske mer ny­an­se­rad, mo­dern och folk­kär ko­mi­ker.

Tur­né­plan: 6/9 Lin­kö­ping, 7/9 Norr­kö­ping, 8/9 Väx­jö, 9/9 Kal­mar, 14/9 Karl­stad, 15/9 Örebro, 16/9 Väs­terås, 20/9 Uppsa­la, 21/9 Eskilstu­na, 22/9 Mal­mö, 23/9 Gö­te­borg, 27/9 Stock­holm.

Bil­jet­ter­na släpps den 12 april. (TT)

Bild: JANERIK HEN­RIKS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.