SVENSKTOPPEN:

Na­no be­hål­ler grep­pet

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

(1) ................................................................................................ Hold on 1. 2. 3. (4) Na­noJill John­son ................................................................. Open your he­art (2) Mi­ri­am Bry­ant ........................................................................... Black car (5) Mag­nus Carl­son ................................................................... Eter­nal lo­ve 4. 5. (7) Mag­nus Ugg­la ................................................................. Värl­den är din 6. (3) La­leh ....................................................................... Ba­ra få va mig själv 7. (8) Wik­to­ria ...................................................................... As I lay me down 8. (6) Wee­ping Wil­lows ............................................... My lo­ve is not blind 9. (9) Robin Bengts­son ................................................................. I can’t go on 10. (10) Jon-hen­rik Fjäll­gren fe­at Ani­nia ........ En värld full av stri­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.