Stel­lan Skars­gård i Den må­la­de få­geln

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

FILM: Stel­lan Skars­gård är klar för en roll i den kom­man­de drama­fil­men The pain­ted bird, skri­ver The Hol­ly­wood Re­por­ter. Den svens­ke skå­de­pe­la­ren ska spe­la en tysk sol­dat och får säll­skap av bland and­ra den tys­ke skå­de­pe­la­ren Udo Ki­er i dra­mat, som är en film­ver­sion av den polsk-ame­ri­kans­ke för­fat­ta­ren Jerzy Kosinskis ro­man Den må­la­de få­geln från 1965.

Även Har­vey Kei­tel ska va­ra ak­tu­ell för fil­men, men hans med­ver­kan har in­te be­kräf­tats.

Ro­ma­nen väck­te star­ka re­ak­tio­ner när den kom ut, bland an­nat för si­na våld­sam­ma skild­ring­ar av över­grepp un­der and­ra världs­kri­get. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.